ANBI-informatie

Hieronder vindt u een samenvatting van de gegevens van het Neupanefonds

Naam: Stichting Neupanefonds

Fiscaal nummer / RSIN: 8556.33.876

Algemene gegevens

adresgegevens: Seringenlaan 51, 5271JB te Sint-Michielsgestel

telefoonnummer: +31619509157

email: info@neupanefonds.nl

bankrekeningnummer: NL 38 RABO 0307070719

Doel van het Neupanefonds

Het doel van Neupanefonds is bijdragen aan scholing en opleiding van de kinderen uit Karmidanda (Rasuwa), Nepal

Beleid van het Neupanefonds

  • Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de school in het dorp
  • Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs bij studenten afkomstig uit Karmidanda en omliggende dorpen
  • Bijdragen aan het ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen en materialen met betrekking tot onderwijs

Het bestuur

Het bestuur van Neupanefonds bestaat uit:

Guido de Bekker

Mirjam de Bekker

Paul van Enckevort

Tonneke Popelier

Vergoedingenbeleid

100% van de donaties en andere inkomsten van het Neupanefonds gaat rechtstreeks naar Nepal. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de activiteiten voor het Neupanefonds.

Activiteiten

2015

Neupanefonds ondernam actie om donaties te verkrijgen die Nepal hielp in tijden van nood. Het Neupanefonds was actief in het onderhouden van contact met Jhabaraj Neupane via een nieuwsbrief en social media.

2016

Neupanefonds verkreeg meer donateurs en wist zo een grotere donatie te maken aan de kinderen Neupane. De studenten worden nu gesteund voor het volgen van een opleiding bij verschillende onderwijsinstanties.

2017

Neupanefonds heeft knuffels gestuurd naar de jonge kinderen van de school in Karmidanda. Er is tevens een bezoek gebracht aan Nepal in december. De vraag voor meer donaties werd uitgezet om de communicatie te verbeteren.

2018

Neupanefonds voorziet alle kinderen van groep 1, 2 en 3 van knuffels. De verkoop van Nepalese producten loopt voorspoedig. Neupanefonds is voor de belastingdienst ondernemer geworden. Joyce Grul initieert een project om de meiden die tijdens hun menstruatie thuis te blijven toch naar school te laten gaan. Er wordt gedoneerd voor menstruatiecups. Neupanefonds heeft een nieuwe website en maakt de communicatie met de donateurs AVG-proof.

2019

Anjila Neupane, de eerste student die de stichting steunt, studeert dit jaar af. Als biochemicus is ze nu op zoek naar een geschikte baan. We steunen nu ook twee MBO-studenten: Bilash en Sanjib studeren voor Veterinary Junior Technical Assistent. Ook dit jaar staan we weer op diverse (kerst-)markten om onze mooie producten te verkopen (zie ons productoverzicht).

Balans

  31-12-18   31-12-17  
ACTIVA        
         
VLOTTENDE ACTIVA        
Voorraad  € 1.454    €  1.400  
Liquide middelen  € 13.601     € 12.357  
     € 15.055    € 13.757
TOTAAL    € 15.055    € 13.757
         
PASSIVA        
Eigen vermogen            
Stichtingskapitaal  € 14.422    € 13.757  
     € 14.422    € 13.757
         
Kortlopende schulden        
Omzetbelasting    € 633    – 
     € 15.055    € 13.757
TOTAAL    € 15.055    € 13.757

Exploitatierekening

  2018   2017  
         
Donaties en bijdragen  € 11.396    € 11.956  
Kosten van het project  €  9.465    € 5.719  
         
Bruto-exploitatieresultaat    € 1.931    € 6.237
Algemene kosten  € 1.266    € 144  
         
Exploitatiekosten    € 1.266    € 144
TOTAAL    € 665    € 6.093
         
Specificaties        
         
Donaties en bijdragen        
Donaties en bijdragen  € 6.472    € 6.840  
Opbrengst Nepalese producten  € 4.808    € 4.928  
Rente  € 5    € 7  
Donaties tbv algemene kosten  € 111    € 181  
     € 11.396    € 11.956
Kosten van het project        
Uitkering donaties  € 5.700    € 5.400  
Verzendkosten  € 16      
Kraamhuur  € 25      
Inkoop materialen  € 3.724    € 319  
     € 9.465    € 5.719
         
Algemene kosten        
Bankkosten  € 141    € 144  
Website  €  1.085    € –    
Overig  € 40      
     € 1.266    € 144

Sinds 01-01-2017 keert Neupanefonds direct uit op de rekeningen van Anjila Neupane en Jhabaraj Neupane. Hier vanuit worden de bijdragen verdeeld onder de studenten en scholieren die wij steunen. Neupanefonds heeft geen spaargeld, kapitaal of andere eigendommen. Alle donaties gaan direct naar het goede doel. Wij omzeilen met succes de Nepalese bureaucratie.