ANBI-info 2018-11-22T22:38:24+00:00

ANBI-informatie

Hieronder vindt u een samenvatting van de gegevens van het Neupanefonds

Naam: Stichting Neupanefonds

Fiscaal nummer / RSIN: 8556.33.876

Algemene gegevens

adresgegevens: Seringenlaan 51, 5271JB te Sint-Michielsgestel

telefoonnummer: +31619509157

email: info@neupanefonds.nl

bankrekeningnummer: NL 38 RABO 0307070719

Doel van het Neupanefonds

Het doel van Neupanefonds is bij te dragen aan de scholing en opleiding van de kinderen uit Karmidanda (Rasuwa), Nepal

Beleid van het Neupanefonds

  • Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de school in het dorp
  • Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs bij studenten afkomstig uit Karmidanda en omliggende dorpen
  • Bijdragen aan het ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen en materialen met betrekking tot onderwijs

Het bestuur

Het bestuur van Neupanefonds bestaat uit:

Guido de Bekker

Mirjam de Bekker

Paul van Enckevort

Tonneke Popelier

Vergoedingenbeleid

100% van de donaties en andere inkomsten van het Neupanefonds gaat direct naar Nepal. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de activiteiten voor het Neupanefonds.

Activiteiten

2015

Neupanefonds ondernam actie om donaties te verkrijgen die Nepal hielp in tijden van nood. Het Neupanefonds was actief in het onderhouden van contact met Jhabaraj Neupane via een nieuwsbrief en social media.

2016

Neupanefonds verkreeg meer donateurs en wist zo een grotere donatie te maken aan de kinderen Neupane. De studenten worden nu gesteund voor het volgen van een opleiding bij verschillende onderwijsinstanties.

2017

Neupanefonds heeft knuffels gestuurd naar de jonge kinderen van de school in Karmidanda. Er is tevens een bezoek gebracht aan Nepal in december. De vraag voor meer donaties werd uitgezet om de communicatie te verbeteren.

2018

Neupanefonds voorziet alle kinderen van groep 1, 2 en 3 van knuffels. De verkoop van Nepalese producten loopt voorspoedig. Neupanefonds is voor de belastingdienst ondernemer geworden. Joyce Grul initieert een project om de meiden die tijdens hun menstruatie thuis te blijven toch naar school te laten gaan. Er wordt gedoneerd voor menstruatiecups. Neupanefonds heeft een nieuwe website en maakt de ccommunicatie met de donateurs AVG-proof.

Balans

Balans per 31-12-2017
31-12-2017 31-12-2016
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad  € 1.400  € 250
Liquide middelen  € 12.357  € 7.413
 € 13.757  € 7.663
TOTAAL  € 13.757  € 7.663
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal  € 13.757  € 7.663
 € 13.757  € 7.663
TOTAAL  € 13.757  € 7.663

Exploitatierekening

Exploitatierekening over 2017
2017 2016
Donaties en bijdragen  €        11.956  €        11.109
Kosten van het project  €          5.719  €          5.896
Bruto-exploitatieresultaat  €          6.237  €          5.213
Algemene kosten  €              144  €              151
Exploitatiekosten  €              144  €             151
TOTAAL  €          6.093  €          5.062
Specificaties
Donaties en bijdragen
Donaties en bijdragen  €          6.840  €          7.091
Opbrengst Nepalese producten  €          4.928  €          3.867
Rente  €                   7 €                 –
Donaties tbv algemene kosten  €              181  €              151
 €        11.956  €       11.109
Kosten van het project
Uitkering donaties  €          5.400  €          4.520
Inkoop Nepalese producten  €              319  €          1.376
 €          5.719  €          5.896
Algemene kosten
Bankkosten  €              144  €              151
Representatiekosten  €                 –  €                 –

Sinds 01-01-2017 keert Neupanefonds direct uit via het bankrekeningnummer van Anjila Neupane. Zij verdeelt de bijdragen evenredig onder de studenten en scholieren die wij steunen. Neupanefonds heeft geen spaargeld, kapitaal of andere eigendommen. Alle donaties gaan direct naar het goede doel.