ANBI-informatie

Hieronder vindt u een samenvatting van de gegevens van het Neupanefonds

Naam: Stichting Neupanefonds

Fiscaal nummer / RSIN: 8556.33.876

Algemene gegevens

adresgegevens: Seringenlaan 51, 5271JB te Sint-Michielsgestel

telefoonnummer: +31619509157

email: info@neupanefonds.nl

bankrekeningnummer: NL 38 RABO 0307070719

Doel van het Neupanefonds

Het doel van Neupanefonds is bijdragen aan scholing en opleiding van de kinderen uit Karmidanda (Rasuwa), Nepal

Beleid van het Neupanefonds

  • Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs op de school in het dorp
  • Bijdragen aan de kwaliteit van het onderwijs bij studenten afkomstig uit Karmidanda en omliggende dorpen
  • Bijdragen aan het ontwikkelen en verbeteren van hulpmiddelen en materialen met betrekking tot onderwijs

Het bestuur

Het bestuur van Neupanefonds bestaat uit:

Guido de Bekker

Mirjam de Bekker

Paul van Enckevort

Tonneke Popelier

Vergoedingenbeleid

100% van de donaties en andere inkomsten van het Neupanefonds gaat rechtstreeks naar Nepal. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor de activiteiten voor het Neupanefonds.

Activiteiten

2015

Neupanefonds ondernam actie om donaties te verkrijgen die Nepal hielp in tijden van nood. Het Neupanefonds was actief in het onderhouden van contact met Jhabaraj Neupane via een nieuwsbrief en social media.

2016

Neupanefonds verkreeg meer donateurs en wist zo een grotere donatie te maken aan de kinderen Neupane. De studenten worden nu gesteund voor het volgen van een opleiding bij verschillende onderwijsinstanties.

2017

Neupanefonds heeft knuffels gestuurd naar de jonge kinderen van de school in Karmidanda. Er is tevens een bezoek gebracht aan Nepal in december. De vraag voor meer donaties werd uitgezet om de communicatie te verbeteren.

2018

Neupanefonds voorziet alle kinderen van groep 1, 2 en 3 van knuffels. De verkoop van Nepalese producten loopt voorspoedig. Neupanefonds is voor de belastingdienst ondernemer geworden. Joyce Grul initieert een project om de meiden die tijdens hun menstruatie thuis te blijven toch naar school te laten gaan. Er wordt gedoneerd voor menstruatiecups. Neupanefonds heeft een nieuwe website en maakt de communicatie met de donateurs AVG-proof.

2019

Anjila Neupane, de eerste student die de stichting steunt, studeert dit jaar af. Als biochemicus heeft ze nog geen baan. Het blijkt lastig om in Nepal bij een bedrijf binnen te komen op grond van slechts een diploma ondanks gebleken kwaliteiten. Anjila hoopt in 2020 te trouwen. We steunen tot medio 2020 twee MBO-studenten: Bilash en Sanjib studeren voor Veterinary Junior Technical Assistent. De verkoop van Nepalese producten is dit jaar zeer succesvol geweest, mede dankzij druk bezochte kerstmarkten (zie ook ons productenoverzicht).

2020

Neupanefonds voldoet aan de aangepaste regeling voor kleine ondernemers. Hierdoor hoeft geen BTW meer te worden afgedragen voor verkochte producten. Door de uitbraak van het Coronavirus wordt het gepland werkbezoek in april opgeschort.

Balans

31-12-19 31-12-18
ACTIVA
VLOTTENDE ACTIVA
Voorraad € 1.987 € 1.454
Liquide middelen € 15.967 € 13.601
€ 17.954 € 15.055
TOTAAL € 17.954 € 15.055
PASSIVA
Eigen vermogen
Stichtingskapitaal € 17.532 € 14.422
€ 17.532 € 14.422
Kortlopende schulden
Omzetbelasting € 422 € 633
TOTAAL € 17.954 € 15.055

Exploitatierekening

2019 2018
Donaties en bijdragen € 12.163 € 11.396
Kosten van het project € 8.742 € 9.465
Bruto-exploitatieresultaat € 3.421 € 1.931
Algemene kosten € 311 € 1.266
Exploitatiekosten € 311 € 1.266
TOTAAL € 3.110 € 665
Specificaties
Donaties en bijdragen
Donaties en bijdragen € 6.222 € 6.472
Opbrengst Nepalese producten € 5.940 € 4.808
Rente € 1 € 5
Donaties tbv algemene kosten € 111
€ 12.163 € 11.396
Kosten van het project
Uitkering donaties € 5.350 € 5.700
Verzendkosten € 93 € 16
Kraamhuur € 155 € 25
Inkoop materialen € 3.144 € 3.724
€ 8.742 € 9.465
Algemene kosten
Bankkosten € 197 € 141
Website € 114 € 1.085
Overig € 40
€ 311 € 1.266

Sinds 01-01-2017 keert Neupanefonds direct uit op de rekeningen van Anjila Neupane en Jhabaraj Neupane. Deze uitkerking wordt verdeeld onder de studenten en scholieren die wij steunen. Neupanefonds heeft geen spaargeld, kapitaal of andere eigendommen. Alle donaties gaan direct naar het goede doel. Wij voorkomen met succes onnodige Nepalese bureaucratische kosten.