Het meemaken van een aardbeving doet iets met je. Zeker wanneer je wordt opgevangen door een geweldig gastvrij gezin en zij in één klap een deel van hun huis verliezen. Het doel van het Neupanefonds is dan ook het financieel ondersteunen van de studies van de kinderen Jhabaraj en Djanouka Neupane, Alina, Anjila en Awijit. Want zonder hulp zouden deze kinderen hun studies moeten staken.

Alina, Anjila en Awijit studeren in Kathmandu de studies Biochemie, Tandheelkunde en ICT. Door het werven van fondsen probeert het Neupanefonds voldoende budget te verzamelen om hun – voor Nepalese begrippen dure – studies te kunnen blijven volgen, vooralsnog voor een periode van 5 jaar.

Jhabaraj' kinderen

Waar gaan de donaties naar toe?

Op dit moment ontvangt het Neupanefonds iets meer dan €100,- aan maandelijkse donaties. Dit is helaas veel te weinig om de kosten voor de studies te dekken. En wat over is van het inkomen van Jhabaraj, is deels nodig voor de wederopbouw op een stevig huis. De donaties worden rechtstreeks overgemaakt naar een nieuw geopende bankrekening van Anjila Neupane in Kathmandu. Alle bancaire kosten nemen wij zelf voor onze rekening, zodat alle donaties volledig ten goede komen aan Nepal.

In het verlengde van het steunen van de kinderen van Jhabaraj wil het Neupanefonds een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van onderwijs voor alle kinderen van Karmidanda. Natuurlijk is overal hulp en geld nodig, en inderdaad zijn er nog veel meer mensen die hulp nodig hebben.  Maar wij denken dat ons specifiek uitgekozen doel, namelijk het ondersteunen van onderwijs aan een specifieke groep kinderen, een directe mogelijkheid biedt om Nepal een duwtje in de goede richting te laten ontwikkelen.

Het Neupanefonds bestuur

Het stichtingsbestuur bestaat uit vier leden, Guido de Bekker, Mirjam de Bekker, Tonneke Popelier en Paul van Enckevort. De bestuursleden hebben allemaal ervaring in de derde wereld en zijn kritisch op het effectief besteden van het donatiebudget en het zoeken naar de beste manier om bij te dragen in de wederopbouw van Nepal na de ramp. Want ook in 2018 is dit nog steeds nodig.

Meer weten over het bestuur? Maak kennis met het Neupanefonds!

Mirjam en huis in puin

Draag ook een steentje bij

Bijdragen, zowel eenmalig als structureel, kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer IBAN: NL38RABO 0307070719 ten name van Stichting Neupanefonds te Sint-Michielsgestel.

Wil je meer weten over de opleidingen, de donaties, of iets anders? Dat kan via info@neupanefonds.nl of het contactformulier. Wij stellen uw bijdrage aan het Neupanefonds ten zeerste op prijs!