Direct na de ramp van 25 april 2015 kwam de hulp in Nepal, maar ook de rest van de wereld, op gang. Mijn vlucht naar Kathmandu op 26 april was gevuld met Turkse en Zwitserse hulpverleners. De Nepalezen, met familie in het getroffen binnenland verlieten hun huis, staakten hun werk en vertrokken naar het rampgebied om te helpen. Te helpen met cremeren, met troosten en met het bouwen van noodwoningen.

2e beving Nepal

Water en voedsel was de eerste prioriteit. Een groot deel van het rampgebied, de regio Gorkha, was nagenoeg onbereikbaar. Het heeft soms weken geduurd voordat de eerste hulp dorpen kon bereiken. Een Israëlische arts die ik in het vliegtuig op de terugweg naar Nederland sprak, bezocht wekenlang dorpen waar zij als eersten hulp moesten verlenen, en waar de mensen nog aan het sterven waren, meestal van verwondingen of van uitdroging.

De verschillende initiatieven na de ramp

Initiatieven kwamen op gang, via organisaties en via veel particuliere initiatieven. Vanuit de hele wereld werden acties opgezet. Het Summit Hotel was leeggelopen met toeristen en weer volgelopen met hulpverleners. Water Mission regelde helikopters om de eerste waternood te lenigen, Samaritans Purse maakten noodplannen en Artsen Zonder Grenzen zette de organisatie op poten in haar werkgebieden. De Nepalese overheid droeg ook haar steentje bij, maar vervult helaas een marginale rol in de totale hulpverlening. Oorzaak: corruptie.

Guido de Bekker in Nepal

Ons initiatief: Het Neupanefonds

In Karmidanda zijn diverse initiatieven gestart door particulieren: Erin Moore, Kent Halliburton en ondergetekende. Jhabaraj heeft bij de verdeling van de budgetten een gemeenschapsrol. Via dorpsvergaderingen is hij mede belast met het verdelen van de budgetten. Hij meldt in 2016 dat alle gezinnen in het dorp weer een noodwoning hebben. De zomerse moesson bemoeilijkt de herbouw en het plantseizoen is mislukt vanwege de aardverschuivingen. Men is nog langer afhankelijk van hulp, financieel en in natura, zoals de rijst van overheidswege.

Ook vandaag anno 2018 hebben vele Nepalese gezinnen het nog niet breed. De aardbeving is misschien dan al wel ruim 3 jaar geleden. Menig Nepalees heeft zich tot zijn nek in de schulden gestoken om snelle huisvesting te herstellen. Door de woekerrente van de banken is dit een onnoemlijk zware last op de schouders van de Nepalezen. Wij zetten onze hulp voort.